Home

CAO ĐẲNG KẾ TOÁN HÀ NỘI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI (Trường Công lập)
CAO ĐẲNG KẾ TOÁN HÀ NỘI
THÔNG BÁO TUYẾN SINH CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN NĂM 2019
1. Cao đẳng kế toán cấp tốc hệ 1 năm
2. Cao đẳng kế toán hệ 2 năm
3. Liên thông Đại học Kế toán (Học viện Tài chính)
 ĐỊA CHỈ: Số 181 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0986.425.099 - 024.6260.1456

Giới thiệu về Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội
        Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội là trường công lập trực thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội được thành lập theo quyết định số 594/QĐ-LĐTBXH.

Tuyển sinh liên thông Học viện Tài chính năm 2018

       Căn cứ Thông tư 08/TT- BGDĐT ngày 21/4/2015 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định đào tạo liên thông trình độ Cao đẳng, Đại học ban hành kèm theo Thông tư 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Học viện Tài chính tổ chức tuyển sinh Liên thông trình độ Đại học năm 2018 với những nội dung như­­­ sau.