Hướng dẫn cách xử lý Viết sai hóa đơn giá trị gia tăng ?

Cao đẳng Kế toán Hà Nội hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách xử lý Viết sai hóa đơn giá trị gia tăng phải giải quyết như thế nào ? cao đẳng kế toán hà nội - hóa đơn giá trị gia tăng
Các trường hợp hay viết sai trên hoá đơn GTGT đó là : viết sai tên công ty, địa chỉ, số tiền, mã số thuế…đó là những hóa đơn không hợp lệ, vậy phải làm sao ?
 
Để khắc phục các trường hợp viết sai hoá đơn đó thì Cao đẳng Kế Toán xin hướng dẫn bạn xử lý ngay tình huống này theo đúng quy định tại Thông tư 39/2014/TT-BTC như sau:

1. Viết sai hóa đơn nhưng kế toán chưa xé ra khỏi cuống.

Trường hợp này khá đơn giản, kế toán chỉ cần gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn đã viết sai này tại cuống của quyển hóa đơn.
 
Để tránh sai sót này trước khi viết hãy tham khảo thật kỹ các thông tin trên hợp đồng hay hóa đơn để viết chính xác hơn.

2. Viết sai hóa đơn và kế toán đã xé khỏi cuống.

TH1: Trường hợp hóa đơn viết sai đã giao cho khách hàng nhưng chưa kê khai thuế:
 
Nếu kế toán đã viết sai thông tin trên hóa đơn đã lập sau đó đã xé khỏi cuống và đã giao hóa đơn cho bên mua nhưng hai bên chưa tiến hành kê khai thuế thì việc kế toán cần làm là:
 
+ Bước 1:
 - Lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập theo đúng mẫu biên bản thu hồi đã lập sai.
 
 - Sau khi đã thu hồi được hóa đơn viết sai, kế toán gạch chéo các liên, và lưu giữ số hóa đơn đã lập để giải trình với Thuế khi có yêu cầu hoặc lúc quyết toán.
 
+ Bước 2: Xuất hóa đơn đúng đã viết lại giao cho khách hàng. Ngày ghi trên hóa đơn xuất lại là ngày hiện tại ngày bạn làm biên bản thu hồi.
 
– Kê khai thuế: Dùng hóa đơn mới viết đúng để kê khai thuế.
  
TH2: Trường hợp hóa đơn viết sai hóa đơn đã xé ra khỏi cuống nhưng chưa giao cho khách hàng:
 – B1: Gạch chéo các liên hóa đơn viết sai.
 
– B2: Xuất hóa đơn mới (đúng) giao cho khách hàng.
 
– B3: Lưu giữ hóa đơn viết sai – kẹp tại cuống của quyển hóa đơn.
 
Lưu ý : Theo Khoản 1 Điều 20 của Thông tư 39/2014/TT-BTC.
 
Trường hợp 3: Trường hợp hóa đơn viết sai đã kê khai thuế:
 
– Hóa đơn viết sai là hóa đơn không hợp lệ, không có giá trị để khấu trừ thuế hay lấy làm chi phí đối với người mua, còn với người bán thì dù bạn có viết sai thì bạn vẫn phải kê khai nộp thuế như bình thường, 
 
+ Bước 1: Lập biên bản xác nhận sai sót: Khi phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót.
 
+ Bước 2: Bên bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót : Hoá đơn điều chỉnh phải ghi rõ: điều chỉnh tăng/giảm số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số…, ký hiệu…
 
Trường hợp 4: Trường hợp đặc biệt 2 bên đã kê khai thuế, khi hóa đơn giá trị gia tăng đó là sai
 
1. Hóa đơn viết sai tên công ty địa chỉ:
 
Nếu như hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh. Đây là hướng dẫn mới tại Điều 3 của Thông tư 26/2015/TT-BTC.
 
2. Hóa đơn viết sai MST mà đã kê khai thuế:
 
– Cụ thể khi lập hóa đơn điều chỉnh MST của người mua các bạn cần chú ý như sau:
 
+ Ngày lập hóa đơn: là ngày lập biên điều chỉnh hóa đơn.
 
+ Viết đúng và đầy đủ tên công ty, địa chỉ, MST của người.
 
+ Tại tiêu thức: “Tên hàng hóa, dịch vụ” các bạn ghi: Điều chỉnh mã số thuế đã ghi tại hóa đơn số …. ký hiệu… ngày… tháng…. năm…
 
+ Các tiêu thức còn lại: các bạn gạch chéo.
 
Để trở nên chuyên nghiệp hơn hãy tham khảo các khóa học kế toán tại đây: Khoá học kế toán thực hành
Liên hệ: 0986.425.099 - 024.6260.1456 
Comments