Những Thông Tin Cần Thiết Khi Tìm Hiểu Về Ngành Kế Toán

Kế toán là một ngành nghề rất phổ biến và có tính ổn định cao, có vai trò quan trọng không thể thiếu trong bất kỳ một tổ chức, doanh nghiệp nào. Bạn muốn học ngành kế toán, chuẩn bị thi kế toán nhưng không biết gì về ngành này. Bài viết này sẽ cung cấp những thông tin cần thiết về ngành kế toán đến bạn đọc!

1. Kế toán là gì?          

   

   Kế toán (tiếng Anh là Accountant) là công việc ghi chép, thu nhận, xử lý và cung cấp các thông tin về tình hình hoạt động tài chính của một tổ chức, một doanh nghiệp, một cơ quan nhà nước, một cơ sở kinh doanh tư nhân... Đối tượng của Kế toán chính là sự hình thành, biến động của tài sản mà kế toán cần phản ánh, được thể hiện ở hai mặt là tài sản và nguồn vốn trong quá trình hoạt động của đơn vị.

   Ở những vị trí, cấp bậc khác nhau người kế toán sẽ đảm nhận những nhiệm vụ khác nhau. Nhưng nhìn chung công việc của một kế toán viên bao gồm những hoạt động sau đây:

· Thực hiện ghi chép các hoạt động tài chính, kiểm tra sổ sách kế toán;

· Lập chứng từ về tất cả các hoạt động tài chính liên quan;

· Xử lý các dữ liệu kế toán để lập báo cáo về tình hình hoạt động tài chính của doanh nghiệp lên cho ban lãnh đạo;

· Phân tích tình hình tài chính, ngân sách, chi phí, doanh thu của công ty, tham mưu cho ban lãnh đạo.

2. Ngành kế toán cần học những gì?

   Khi học ngành kế toán tức là ngoài học “kế”: là liệt kê, ghi chép; và học “toán”: là tính toán thì các bạn còn phải học:

· Những kiến thức chung về kinh doanh và quản lý.

· Kiến thức chuyên môn nghề nghiệp kế toán, kiểm toán

· Hệ thống chuẩn mực kế toán, kiểm toán quốc tế và Việt Nam

· Chế độ kế toán áp dụng trong các lĩnh vực SXKD, thương mai, dịch vụ, xây dựng…

· Kỹ năng thu thập, xử lý, kiểm tra và cung cấp thông tin về tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh làm cơ sở cho việc điều hành, tổ chức quản lý và ra các quyết định kinh doanh

   Ngoài ra, còn phải học các kỹ năng mềm như giao tiếp, đàm phán, làm việc theo nhóm,…

Xem thêm: Tuyển Sinh Liên Thông Học Viện Tài Chính 2020

3. Cơ hội việc làm ngành kế toán

   Hiện nay, Kế toán là một bộ phận không thể thiếu trong bất cứ cơ quan, doanh nghiệp, hay một tổ chức nhà nước hay tư nhân nào. Do đó cơ hội nghề nghiệp ngành Kế toán vô cùng lớn và có triển vọng trong tương lai. Người học ngành Kế toán có rất nhiều lựa chọn và dễ dàng xin được việc làm tại các công ty, doanh nghiệp. Tốt nghiệp ra trường, các bạn có thể đảm nhận các vị trí như :

· Chuyên viên phụ trách kế toán, kiểm toán, giao dịch ngân hàng, thuế, kiểm soát viên, thủ quỹ, tư vấn tài chính;

· Nhân viên môi giới chứng khoán, nhân viên quản lý dự án, nhân viên phòng giao dịch và ngân quỹ;

· Kế toán trưởng, Trưởng phòng Kế toán, Quản lý tài chính;

· Thanh tra kinh tế, nghiên cứu tài chính;

· Giảng viên giảng dạy ngành kế toán;

     Với các công việc trên, sinh viên ngành Kế toán có thể khẳng định năng lực của mình tại:

  •  Các doanh nghiệp, các đơn vị hoạt động vì mục đích lợi nhuận như: công ty, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, ngân hàng thương mại, công ty bảo hiểm;
  •  Các đơn vị công - các đơn vị hoạt động không vì lợi nhuận như: các cơ quan hành chính sự nghiệp, trường học, bệnh viện;
  • Các cơ quan quản lý nhà nước: bộ phận thuế, thống kê, kế hoạch đầu tư;
  • Các trường Đại học, cao đẳng, trung tâm đào tạo kế toán;

Xem thêm: Những Thông Tin Cần Biết Về Nghề Bếp

Liên hệ đăng ký học:

Điện thoại: 0962.523.447 (Cô Hương)

Website: www.caodangketoan.com

Địa chỉ: Số 2, 181 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

 

Comments